Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Voor wie?

De Toolbox Sociale Innovatie is opgesteld voor werkgevers en werknemers in de Nederlandse sector beroepsgoederenvervoer over de weg. Het management en leden van ondernemingsraden van Nederlandse wegvervoerders kunnen aan de hand van deze toolbox op hoofdlijnen bepalen of sociale innovatie interessant kan zijn voor hun onderneming. Vervolgens kunnen vertegenwoordigers van management en personeel in een projectgroep, zich bezighouden met het bepalen van de specifieke effecten van sociale innovatie en het opzetten en uitvoeren ervan. De toolbox kan een leidraad vormen voor alle activiteiten van de projectgroep. Succesvolle invoering van sociale innovatie vraagt zowel de steun en medewerking van werkgevers als werknemers.

Individuele chauffeurs en planners kunnen zich op deze website informeren over de mogelijkheden en voordelen van sociale innovatie. Zo kunnen individuele chauffeurs zelf snel zien of zij in de problemen zouden komen met de 48-urige werkweek.

Ook voor zelfstandige chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer kan de toolbox van toepassing zijn. Voor een aantal zelfstandige chauffeurs zijn er mogelijkheden om te participeren en te profiteren van de voordelen van sociale innovatie. Dit vraagt echter wel om samenwerking met grotere vervoerders of andere zelfstandige chauffeurs. Door bijvoorbeeld mee te draaien in vervoerssystemen van andere grote vervoerders of samen met andere vervoerders een rooster op te stellen kunnen zelfstandigen profiteren van de voordelen van een van de vele vormen van sociale innovatie waar deze toolbox informatie over geeft.