Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Van wie?

Opdrachtgevers

Deze toolbox is door Policy Research Corporation opgesteld in opdracht van de sociale partners in het beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek. De sociale partners zijn reeds geruime tijd bezig met een onderzoek naar de toekomstperspectieven voor de sector. Eén van de strategieën voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek is om ondernemerschap te stimuleren en sociale innovatie in de sector te bevorderen.

Uitvoerders

Het onderzoek naar het potentieel van sociale innovatie in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg is uitgevoerd door Policy Research Corporation. In het kader van dit onderzoek is bij verschillende Nederlandse vervoerders, groot en klein, actief in eendaags en meerdaags vervoer, in binnenlands en internationaal vervoer en in verschillende marktsegmenten gekeken naar hun mogelijkheden voor, en ervaringen met sociale innovatie.