Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Vragenlijst geschikte innovatie

Toelichting:
Aan de hand van een vragenlijst worden uw wensen rond sociale innovatie en de kenmerken van uw onderneming vergeleken met de randvoorwaarden van de verschillende sociale innovaties. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:
  • Kenmerken van verschillende vormen van sociale innovatie die voor u van belang zijn
  • Eigenschappen van uw onderneming die de toepassing van sociale innovatie al dan niet aantrekkelijker kunnen maken
  • Verschillende trajecteigenschappen van de goederenstroom van uw onderneming die van belang kunnen zijn bij de toepassing van sociale innovatie
Aan de hand van de eerste twee onderdelen wordt bepaald welke vormen van sociale innovatie het best van toepassing zijn binnen uw onderneming, het derde onderdeel bepaalt welke sociale innovaties mogelijk zijn, gegeven de kenmerken van uw goederenstroom. Aan het eind van deze vragenlijst volgt er een suggestie over mogelijke sociale innovaties.
Welke eigenschappen vindt u belangrijk in een sociale innovatie?Geen belangBelangGroot belang
Mogelijkheid buitenlandse chauffeurs in te zetten op deel van traject
Verhoogde trajectsnelheid
Stijging in het jaarkilometrage van de vrachtwagens/trailers
Meer teamwerk bij uw chauffeurs
Meer regelmaat in werkdagen voor uw chauffeurs
Meer regelmaat in werkuren voor uw chauffeurs
Meer regelmaat in de trajecten die uw chauffeurs rijden
Stijging in het aantal arbeidsuren van de chauffeur
Meer voorspelbaarheid in het werkrooster van chauffeurs
Mogelijkheid om chauffeurs meer thuis te laten overnachten
Mogelijkheid om chauffeurs meer in buitenland te laten werken
Makkelijker voldoen aan 48urige werkweek
Makkelijker voldoen aan rij-en rusttijdenwetgeving
Mogelijkheid internationale verladers sneller te bedienen
Mogelijkheid om verladers vroeger of later te bedienen
Bedrijfseigenschappen. Komen deze eigenschappen voor in uw onderneming?NeeMisschienJa
Beschikking over een hub in het buitenland?
Mogelijkheid tot het delen van wagen/trailer?
De dagindeling van chauffeurs mag wijzigen? (in verhouding meer rijden of laden en lossen)
Hoge materiaalkost?
Trajecteigenschappen. Is het mogelijk, of kan het mogelijk gemaakt worden om…NeeJa
Zaterdag te laden en/of lossen bij de klant
Zaterdag te rijden
's Nachts te rijden
's Nachts te laden en/of lossen bij de klant
Vroegere of latere ophaling te doen bij de klant of zelf te laden en lossen bij de klant
Langere werkdagen te maken
Kortere werkdagen te maken
Komen deze eigenschappen voor binnen uw onderneming?NeeJa
Meerdaagse ritten
Eendaagse ritten
Voldoende dikke of voorspelbare vervoersstro(o)m(en) op minstens één bestemming of groep van bestemmingen
Overzicht eigenschappen
 Punten
Dubbel bemand2
Wissel-systemen2
Voorlaad-systemen2
Multimodaal2
Ploegen-systeem2
4 dagen in 5 daagse ww2
4 dagen in 6 daagse ww2
Weken vrij2
Individueel2