Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Toelichting bij rondvraag onder personeel over sociale innovatie

In de dagelijkse leiding van een onderneming is het van belang voldoende voeling te hebben met de wensen en zorgen van uw personeel. Vooral in tijden van verandering, zoals bij de mogelijke doorvoering van sociale innovatie, is dit inzicht van extra belang.

Informeren naar de mening van werknemers en hiermee rekening houden in de bedrijfsvoering is niet enkel van belang voor de werknemers(tevredenheid). Een goede communicatie kan weerstand voor verandering beperken of wegnemen. Daarnaast kan het vroeg betrekken van personeel ook leiden tot het aandragen van verbeteringsmogelijkheden die vanuit de werkvloer worden gezien. Door voldoende op de hoogte te zijn van de wensen en zorgen van het personeel kunnen veranderingen zoals sociale innovatie beter aansluiten op de wensen van het personeel en kunnen mogelijke conflicten beperkt of zelfs vermeden worden.

Waarom naar de wensen en zorgen van werknemers peilen en hoe?

  • Om weerstand voor verandering bij werknemers te verminderen en steun (draagvlak) te vergroten
  • Om kennis en ervaring te behouden voor een succesvol verandertraject

Afhankelijk van de grootte van de onderneming en de informatie die u wilt verkrijgen, kan de rondvraag onder de chauffeurs en planners op verschillende manieren verlopen. In een kleine onderneming zou een meer informele rondvraag rond bepaalde thema’s kunnen gebeuren, terwijl in een grote onderneming een uitgebreide (anonieme of persoonlijke) enquête kan worden uitgedeeld onder alle personeelsleden. Verder kunnen allerlei tussenversies gebruikt worden.

In de rondvraag kunt u verschillende onderwerpen ter sprake laten komen. Naast het peilen van de algemene werknemerstevredenheid is het voor een verandertraject ook van belang om de praktische kennis en ervaring van de medewerkers te behouden en waarborgen. U kunt deze kennis in kaart brengen door hen specifiek te vragen naar hun verwachtingen en ervaringen rond de 48-urige werkweek. Vragen over de 48-urige werkweek geven bijvoorbeeld inzicht in hoeverre medewerkers op de hoogte zijn en waar eventuele informatiebehoeftes liggen. Ook verwachtingen met betrekking tot de invoering van sociale innovatie en de randvoorwaarden voor succes zijn interessante onderwerpen om te peilen. Vragen hierover geven aan waar de behoeftes van uw personeel liggen en welke problemen zij mogelijkerwijs zien voor invoering. Uw personeel zal u veel inzicht kunnen verschaffen in dergelijke thema’s.

Hieronder enkele voorbeelden van onderwerpen waarnaar gepeild kan worden:

  • Inzicht verkrijgen in de huidige werknemerstevredenheid
  • Inzicht verkrijgen in de verwachtingen en gevolgen rond de 48-urige werkweek
  • Inventariseren van verbeteringsmogelijkheden voor de planning
  • Verzamelen van de inzichten van planners aangaande de tevredenheid van chauffeurs en hun voorkeuren
  • Inzicht verkrijgen in de kennis en ervaring van chauffeurs over sociale innovatie en hun interesse hierin
  • Verzamelen van de voorkeuren van chauffeurs betreffende het delen van de wagen en de wensen qua regelmaat en voorspelbaarheid van werktijden en werkzaamheden
  • Inzicht verkrijgen in de kennis die planners hebben van sociale innovaties, alsook de interesse of kansen die zij zien (of juist niet zien) voor sociale innovaties

Voorbeeldenquêtes om u te ondersteunen bij de rondvraag onder personeel

Om u bij te staan in de informatierondvraag onder uw werknemers, zijn uitgebreide voorbeeldenquêtes opgesteld voor chauffeurs en voor planners, en een handleiding toegevoegd om een optimaal gebruik van deze voorbeeldenquêtes mogelijk te maken. Het is echter ook mogelijk enkel de vragen met betrekking tot de thema’s die u meest interesseren over te nemen. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende thema’s waarnaar wordt gevraagd in de voorbeeldenquêtes en de vragen die hierop betrekking hebben.

Enquête chauffeurs Vraag
Algemene kenmerken chauffeurs 1-5
48-urige werkweek 6-9
Tevredenheid over uw werk: eigen wagen, uren, regelmaat en voorspelbaarheid 10-28
Sociale innovaties 29-36

Enquête planners Vraag
Introductie 1-4
48-urige werkweek 5-9
Tevredenheid over uw werk: eigen wagen, uren, regelmaat en voorspelbaarheid 10-29
Sociale innovaties 30-37

Bestanden

Enquete invullen