Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

48-urige werkweek

INVULPROCES
  1. Voer hier de diensturen in (exclusief pauzes en rust) voor een gemiddelde volledige werkweek (zonder afwezigheid als gevolg van vakantie, verlof of ziekte) voor een gemiddelde chauffeur (met andere woorden: hoeveel betaalde diensturen maakt een chauffeur in een standaard werkweek als hij/zij niet afwezig is?)
  2. Optioneel: Pas hier het jaarlijks aantal afwezige dagen van de gemiddelde chauffeur aan. De afwezige dagen voor vakantie, ziekte, verzuim, etc. zijn ingevuld op basis van CAO bepalingen en sectorgemiddelden
  3. Het model berekent op basis van uw input de gemiddelde arbeidsuren per week en geeft een eerste indruk of de chauffeur in een periode van een jaar zou voldoen aan de 48-urige werkweek (gemiddeld 48 arbeidsuren per week)
Bepaal de impact van de 48-urige werkweek


Deze tool geeft u een eerste indruk wat de mogelijke impact van de 48-urige werkweek kan zijn voor de chauffeur op basis van een ingevulde standaard werkweek, welke vervolgens is geëxtrapoleerd over een heel jaar. In praktijk zal voor de 48-urige werkweek gekeken worden naar de arbeidstijd over een aaneengesloten periode van een half jaar (26 weken), welke gemiddeld niet meer mag zijn dan 48 uur per week. Deze tool geeft een inschatting van de arbeidstijd; er is geen rekening gehouden met eventuele zaken als beschikbaarheidstijd (voorzienbare wachttijd). U kunt aan deze tool geen rechten ontlenen met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving van de 48-urige werkweek.