Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Tot slot

Ondernemingen die actief bezig zijn met sociale innovatie scoren beter in termen van productiviteit en winst. Daarnaast kan ook werknemerstevredenheid en de aantrekkelijkheid van de werkgever op de arbeidsmarkt door sociale innovatie worden verbeterd. Deze toolbox heeft tot doel om u te informeren, te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het verkennen van de potentie en invoering van sociale innovatie in uw onderneming. Daarbij zijn concrete handvaten geleverd in de vorm van online tools, Excel tools en documenten beschikbaar gemaakt om u te helpen denken over sociale innovatie.

Het realiseren van de voordelen van sociale innovatie in uw onderneming is niet per definitie een gemakkelijke klus. De toolbox is geen ‘quick fix’ waarbij oplossingsmogelijkheden u op een presenteerblaadje worden aangereikt. In tegendeel, om de voordelen van sociale innovatie voor uw organisatie nu en op lange termijn ten volle te kunnen benutten wordt van u ook een tijdsinspanning en kennisinvestering verwacht. Succesvolle sociale innovatie vergt samenwerking van werkgever en werknemers waarbij rekening wordt gehouden met bedrijf- en klantspecifieke zaken. De toolbox helpt u de eerste stap te kunnen zetten.

Mocht u nadere informatie willen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Policy Research Corporation of de initiatiefnemers van deze website. U vindt adres- en contactgegevens op de pagina contact.