Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Stap 4: Invoeren van sociale innovatie in uw onderneming

Doel: De invoering van sociale innovatie is een cruciale fase in de verbeteringsslag die u wilt maken. U heeft besloten welke sociale innovatie(s) u wilt implementeren, maar nu heeft u een plan nodig om het implementatieproces vorm te geven. Dat plan met de belangrijkste te nemen stappen kunt u in deze stap downloaden.

Inhoud van deze stap en proces: Implementatie vereist vaak een grote verandering van de werkwijze van de betrokken werknemers. Zo kan een nieuw rooster bijvoorbeeld betekenen dat planners bijvoorbeeld niet meer een dag van tevoren een rooster vaststellen, maar een repeterend basisrooster op stellen. Ook de werkwijze van chauffeurs kan sterk veranderen. Zij moeten wellicht een wagen delen of moeten vaker een vast traject afleggen. Het is daarom raadzaam om dergelijke verandertrajecten eerst in de beheersbare omgeving van een pilot (experiment) op te zetten, alvorens verder voor de gehele onderneming uit te rollen.

Wanneer u overtuigd bent van de kansen die sociale innovaties uw organisatie bieden, dan kunt u hier een implementatieplan downloaden dat u ondersteunt in de praktische uitrol van de gekozen vorm van sociale innovatie. De belangrijkste onderdelen bij de invoering zijn:

Er zijn voor deze stap een aantal tools opgesteld (u vindt ze ook via de kolom ‘Tools’ rechtsboven in de site):

Eindresultaat van deze stap: In deze stap stelt u een implementatieplan vast om de geselecteerde sociale innovatie op kleine en beheersbare schaal in te voeren. Door regelmatige terugkoppeling van betrokkenen in het proces kunt u de invoering bijsturen en waar nodig aanscherpen. Zodra alle stappen van het plan zijn doorlopen, heeft u een duidelijk beeld van en ervaring met de geselecteerde sociale innovatie in praktijk. U kunt een gefundeerd besluit nemen of de sociale innovatie al dan niet voor de hele onderneming wordt doorgevoerd.