Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Effecten van sociale innovatie voor uw onderneming

(Financiële) berekeningen zijn niet altijd eenvoudig. Maak daarom gebruik van de stappenplannen om het overzicht te bewaren.

De meest geschikte vorm van sociale innovatie is de vorm die zo goed mogelijk aansluit op de wensen en eisen van werkgever en werknemer en rekening houdt met de eisen uit de omgeving (eisen van klanten). Succesvolle sociale innovatie is voor iedere onderneming anders, dat betekent dat voor iedere onderneming een eigen aanpak (maatwerk) gevolgd dient te worden. De toolbox biedt u handvaten om de meeste geschikte vorm van sociale innovatie voor uw organisatie te kiezen.

Zowel voor de sociale innovaties in roostervormen als in vervoerssystemen zijn stappenplannen beschikbaar. In deze stappenplannen wordt aangegeven welke stappen genomen kunnen worden en waar aan gedacht kan worden bij het verkennen van de mogelijkheden van sociale innovatie in uw organisatie.

Het is van belang om ook rekening te houden met de effecten van sociale innovatie. Hiervoor kan gedacht worden aan zowel kwantitatieve effecten (bijvoorbeeld financiële effecten zoals kosten per kilometer, maar ook veranderingen van marssnelheid en jaarkilometrage van vrachtwagens) en kwalitatieve effecten (bijvoorbeeld veranderingen in de regelmaat in diensttijden en werkzaamheden, het wel of niet delen van de wagen, voorspelbaarheid in werktijden en de planningsinspanning).

De financiële effecten van vormen van sociale innovatie kunt u verder analyseren aan de hand van Excel analyse tools, en bijhorende voorbeeld Excels en handleidingen.

Nieuwe roostervormen

Voor sociale innovaties in roostervormen zijn de volgende tools en documenten opgesteld:

Nieuwe vervoerssystemen

Voor sociale innovaties in vervoerssystemen zijn de volgende tools en documenten opgesteld:

Opgelet! De regelgeving rond beschikbaarheidstijd is nog niet definitief. Voorlopig wordt er uit gegaan van een beschikbaarheidstijd van 50% van de niet-rijtijd, maar dit is nog niet bevestigd. Andere invullingen van het systeem (zoals andere % of een vast aantal uren) kunnen in de verschillende tools ook getest worden.