Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Stap 1: Inzicht in de redenen voor sociale innovatie

Doel: U krijgt hier een overzicht van de ontwikkelingen die een impact hebben op de sector (en ongetwijfeld ook spelen binnen uw onderneming). U kunt hier ook bepalen wat de impact is van de invoering van de 48-urige werkweek voor uw onderneming en bedrijfsvoering.

Inhoud van deze stap: Uit het onderzoek in opdracht van de sociale partners naar de toekomstperspectieven in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek worden richting 2015 diverse ontwikkelingen verwacht op het vlak van onder meer concurrentiepositie en arbeidsmarkt. Verwachtingen richting de toekomst zijn gekoppeld aan onder meer de volgende onderwerpen:

Toolbox

Deze en andere ontwikkelingen maken het voor u en uw collega’s in de sector noodzakelijk om continu te kijken naar manieren om de productiviteit, de kwaliteit van dienstverlening en werknemerstevredenheid te behouden en te verbeteren. Tegelijkertijd moeten vervoerders de instroom van goede chauffeurs en planners op peil houden en onnodige uitstroom vermijden. Sociale innovatie kan u hierbij ondersteunen.

Er zijn voor deze stap een aantal tools opgesteld die u kunnen helpen om te bepalen welke ontwikkelingen voor uw onderneming het meest van belang en dringend zullen zijn. Deze tools en documenten zijn ondergebracht in volgende pagina’s (u vindt deze ook in de rechterkolom op deze pagina):

Proces: Het is aan te bevelen om reeds bij deze stap - wanneer u serieus geïnteresseerd bent in de voordelen van sociale innovatie - binnen uw onderneming een projectgroep op te richten. Deze projectgroep zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van het management (bijv. Financiën, P&O, Planning, Logistiek, etc.), enkele planners en vertegenwoordiger(s) namens het personeel (bijv. leden van de ondernemingsraad). Zodoende zijn alle lagen van de onderneming betrokken. Het management en planning kan bijvoorbeeld zorg dragen voor het analyseren van verbeteringsmogelijkheden voor de gehele onderneming en/of groepen chauffeurs, terwijl de vertegenwoordigers van het personeel bijvoorbeeld voornamelijk communiceren met chauffeurs en waardevolle kennisinput verzamelen voor de uit te voeren stappen.

Eindresultaat van deze stap: Na het voltooien van deze stap heeft u een helder overzicht van de ontwikkelingen die spelen in de sector. U heeft een indicatie van de gevolgen van de 48-urige werkweek op uw onderneming. Op deze wijze weet u voor welke uitdagingen uw organisatie specifiek staat én welke kansen sociale innovatie u kan bieden.