Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Toolbox

Toolbox

De Toolbox Sociale Innovatie is erop gericht om u te informeren en te enthousiasmeren voor vernieuwingen in arbeidssystemen in uw onderneming. Daarnaast krijgt u concrete hulpmiddelen om het potentieel van sociale innovatie in uw onderneming te ontdekken en de tools om dit potentieel ten volle te benutten. De toolbox bestaat uit vier opeenvolgende stappen om de waarde van sociale innovatie in uw onderneming vast te stellen. Het is aan te bevelen om alle stappen te doorlopen.

Stap 1: Inzicht verkrijgen in nut en noodzaak van sociale innovatie

Waarom sociale innovatie in het beroepsgoederenvervoer over de weg? Er spelen al geruime tijd verschillende ontwikkelingen in de sector, zoals de toenemende wensen en eisen van verladers om goederen snel, goedkoop en altijd te kunnen leveren (o.a. 24-uurseconomie), nieuwe wet- en regelgeving zoals de 48-urige werkweek in Nederland en veranderingen op de arbeidsmarkt waarin potentiële werknemers andere eisen stellen met betrekking tot hun werk- en privéleven. Deze veranderingen kunnen gezien worden als bedreigingen voor de huidige manier van werken, maar worden door verschillende bedrijven ook gezien als kansen om zich beter te profileren. Sociale innovatie biedt mogelijkheden om in te spelen op deze verschillende ontwikkelingen en hierbij tegelijkertijd de productiviteit van uw wagenpark te behouden of zelfs te verbeteren.

Stap 2: Informatie over de verschillende vormen van sociale innovatie

Benieuwd naar de mogelijkheden van sociale innovatie? In deze stap wordt uit de doeken gedaan wat sociale innovatie in het beroepsgoederenvervoer over de weg precies inhoudt en in welke vormen het voorkomt. Sociale innovatie betreft vernieuwingen in vervoerssystemen en vernieuwingen in arbeidstijdenmanagement. Denk daarbij aan postiljonsystemen, omkoppelsystemen, dubbel bemand rijden maar ook aan roostervormen zoals ploegendiensten en cyclische roosters. Per type sociale innovatie wordt aangegeven wat de voordelen en randvoorwaarden zijn. Daarnaast krijgt u voorbeelden van hoe andere vervoerders reeds actief bezig zijn met sociale innovatie.

Stap 3: Selecteren van toepasbare vormen van sociale innovatie voor uw onderneming

Welke sociale innovaties zijn specifiek voor u interessant? Vernieuwingen in vervoerssystemen zoals postiljonsystemen of vernieuwingen in roostervormen zoals cyclische roosters zijn geen baanbrekende innovaties voor de sector. Wellicht bent u reeds bekend met een of meerdere van deze systemen. De uitdaging is het bepalen of sociale innovatie voor uw onderneming mogelijkheden biedt. Iedere vervoerder is uniek in termen van type klanten, type activiteiten en type chauffeurs en dus verschilt ook de meest geschikte sociale innovatie per vervoerder. Wat voor de ene vervoerder niet zou werken, kan voor u mogelijk een aanzienlijke stijging van de productiviteit betekenen. Maar ook binnen uw onderneming kunnen verschillende vormen van sociale innovatie worden toegepast, zo is een rooster voor de ene groep chauffeurs wellicht niet toepasbaar voor een andere groep chauffeurs.

In deze stap wordt aan de hand van een vragenlijst bepaald welke vormen van sociale innovatie binnen uw organisatie voordelen kunnen betekenen. Hierbij wordt tevens aangegeven welke vormen van sociale innovatie juist niet voldoen aan de kenmerken en werkzaamheden van uw onderneming. Daarnaast krijgt u inzicht in het belang van het tijdig betrekken van uw werknemers in het verandertraject. Deze stap biedt u dus de mogelijkheid om een selectie te maken van sociale innovaties die ingevoerd zouden kunnen worden.

Zodra u een selectie heeft gemaakt van interessante sociale innovaties, wordt er in deze stap verder besproken hoe u de effecten van deze innovaties kunt bepalen. Hiervoor is, zowel voor roostervormen als voor vervoerssystemen, een stappenplan opgesteld met stappen en zaken waar u aan dient te bij het opzetten van een nieuw arbeidssysteem en de verschillende mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve effecten van het gekozen systeem. Onderdeel hiervan is ook een tool waarin u op simpele wijze de financiële impact van een sociale innovatie kan bepalen. Naast financiële voordelen kunt u ook denken aan voordelen zoals een grotere tevredenheid van chauffeurs (en zo aantrekkelijker te worden als werkgever en minder onnodige uitstroom van goede chauffeurs) of een lagere planningsinspanning voor uw planners.

Stap 4: Invoeren van sociale innovatie in uw onderneming

Als uit de vorige stappen blijkt dat een bepaalde vorm van sociale innovatie voor uw onderneming heel interessant kan zijn, rijst de vraag hoe deze vorm van sociale innovatie best in te voeren in uw onderneming? In deze stap wordt besproken aan welke zaken u dient te denken bij het testen en invoeren van een vernieuwing in een arbeidssysteem. Belangrijke aandachtspunten bij invoering gaan van goede communicatie met personeel tot het goed monitoren en evalueren van de testfase alvorens de vernieuwing verder door te voeren. Er is een stappenplan voor u opgesteld, dat als een voorbeeld (blauwdruk) kan dienen. Het bevat een beschrijving van de belangrijkste processtappen vanaf het beslispunt om de sociale innovatie te implementeren tot aan de uitrol en evaluatie van de innovatie.