Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Stap 2: Informeren over de verschillende vormen van sociale innovatie

Doel: U wordt in deze stap geïnformeerd over de mogelijkheden, voordelen en randvoorwaarden van sociale innovatie in de sector beroepsgoederenvervoer. De kenmerken van vernieuwingen in vervoerssystemen en arbeidstijdenmanagement worden nader toegelicht.

Inhoud van deze stap: In deze stap komt u alles te weten over de verschillende vormen van sociale innovatie in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg. Policy Research Corporation heeft bij verschillende Nederlandse beroepsgoederenvervoerders onderzoek uitgevoerd naar de potentie en de effecten van invoering van bepaalde sociale innovaties. Aan de hand van dit onderzoek zijn er succesverhalen opgesteld van vervoerders die succesvol sociaal innoveren. In dit document kunt u lezen hoe medewerkers van deze bedrijven sociale innovaties ervaren en welke voordelen dit de onderneming en het personeel heeft opgeleverd. Daarnaast kunt u zich in deze stap verdiepen in de mogelijke vormen en randvoorwaarden voor sociale innovatie aan de hand van de infobladen sociale innovatie.

Er zijn voor deze stap een aantal tools opgesteld die u verder informeren (u vindt deze terug in de rechterkolom onder ‘Tools’):

Proces: In de praktijk verschilt het kennisniveau rond sociale innovatie vaak per medewerker (‘daar heb ik wel eens van gehoord’ tot ‘ik wist niet dat dit ook een vorm van sociale innovatie was en tot verbetering kon leiden’). Het is voor een projectgroep die belast is met de uitrol van sociale innovatie van belang om van een gelijke kennisbasis uit te gaan wat betreft sociale innovatie. De tools en documenten in deze stap geven inzicht in de mogelijkheden en toepassing van sociale innovatie in de sector beroepsgoederenvervoer. Alle projectleden (van de betrokken managers tot de betrokken planners en chauffeurs) kunnen de tools gebruiken om tot een gelijke kennisbasis te komen. Vertrekkende vanuit die basis, kunt u in de volgende stap bepalen welke vormen van sociale innovatie voor uw onderneming toepasbaar zijn.

Eindresultaat van deze stap: Na het doorlopen van deze stap bent u bekend met de diverse vormen van sociale innovatie voor het beroepsgoederenvervoer en weet u op hoofdlijnen wat de voordelen en randvoorwaarden van elk van deze innovaties zijn.