Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Hoe deze toolbox te gebruiken?

Het scherm is onderverdeeld in drie kolommen. Links ziet u de navigatie met alle onderdelen van de toolbox, in het midden ziet u de inhoud van de geselecteerde stap, en rechts vindt u de verschillende tools die zijn opgesteld per stap.

Navigatie

Inhoud

Midden op het scherm wordt de inhoud van iedere stap weergegeven, die in de linker navigatiebalk werd aangeklikt. Hier vindt u meer uitleg over sociale innovatie en de verschillende stappen om tot sociale innovatie te komen, en wordt er naar de verschillende beschikbare tools verwezen.

Tools

Rechts op het scherm ziet u een overzicht van de vier stappen om tot sociale innovatie te komen, en de verschillende tools die bij elk van deze stappen horen. De tools bestaan uit PDF documenten, Excel bestanden en online tools.