Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Copyright en disclaimer

Het copyright van de informatie op deze website en alle tools en documenten die ervan gedownload kunnen worden, ligt bij Policy Research Corporation namens de Sociale Partners in het Beroepsgoederenvervoer over de weg en Logistiek.

Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website door Policy Research en de Sociale Partners in het Beroepsgoederenvervoer over de weg en Logisitiek wordt voor eventuele onjuistheden in de informatie op de website geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op de website van de toolbox Sociale Innovatie die bezoekers downloaden en eventueel foutief al of niet via de website aan derden worden doorgeven. De site en tools die erop terug te vinden zijn, zijn enkel bedoeld als hulpmiddel bij het vormen van beslissingen.