Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Wat kan sociale innovatie voor mijn organisatie betekenen en welke resultaten kunnen bereikt worden?

In het beroepsgoederenvervoer over de weg kan sociale innovatie gedefinieerd worden als slimmer werken door vernieuwingen in arbeidssystemen. Op hoofdlijnen zijn er 2 vormen te onderscheiden, namelijk: vernieuwingen in vervoerssystemen en vernieuwingen in arbeidstijdenmanagement (roostervormen). Deze website helpt u te ontdekken wat sociale innovatie specifiek voor wegvervoerders kan betekenen en welke resultaten u kunt bereiken.

Onderzoek bij diverse transportbedrijven naar de effecten van sociale innovatie heeft onder andere geleerd dat sociale innovatie kan leiden tot:

Resultaten sociale innovatie

Recente ontwikkelingen: 48-urige werkweek

Waarom?

De voordelen van sociale innovaties in het beroepsgoederenvervoer worden nog relevanter in het licht van de introductie van de 48-urige werkweek in Nederland. Deze website ‘toolbox sociale innovatie’ stelt u in staat de specifieke impact van de 48-urige werkweek op uw onderneming te bepalen. Vervolgens kunt u analyseren welke sociale innovaties zoals bepaalde nieuwe roostervormen een optie zouden zijn om de inzet van uw personeel en materieel te behouden en zelfs te verbeteren.


Inhoud van deze toolbox: Hoe de website te gebruiken

In deze toolbox komt u alles te weten over het begrip "sociale innovatie in het beroepsgoederenvervoer over de weg" en zullen verschillende mogelijke vormen van sociale innovatie aan u worden voorgesteld. Deze toolbox biedt u ook concrete hulpmiddelen om de voordelen van sociale innovatie voor uw organisatie in kaart te brengen en om sociale innovatie in uw organisatie verder uit te rollen.

Vraagt u zich af wat sociale innovatie voor u zou kunnen betekenen? Bekijkt u dan eens de resultaten van onderzoek naar de effecten van sociale innovatie.

Slimmer werken

De toolbox is opgebouwd als website. De verschillende stappen en uitleg hierbij kunt u online raadplegen, de verschillende tools en documenten kunt u downloaden en offline bekijken en gebruiken.

Om de meeste meerwaarde uit deze toolbox te halen wordt geadviseerd eerst de informatie en toelichting op deze website door te nemen, voordat u concreet zelf aan de slag gaat met de verschillende tools en documenten. De informatie op deze website geeft u een algemeen beeld van de te nemen stappen om de mogelijkheden van sociale innovatie in uw organisatie te bekijken. De verschillende onderliggende tools en documenten vragen om een tijdsinvestering en kennis van de bedrijfsprocessen van gebruikers van de toolbox om de voordelen van sociale innovatie voor uw organisatie te bepalen.

Meer informatie over de opzet van de toolbox vindt u onder de link Hoe deze toolbox te gebruiken.

Succes!

Transport
BGV
Beroeps goederenvervoer
Logistiek
48-urige werkweek
48 urige
slimmer werken
chauffeurs
planners
ZZP
Waarom sociale innovatie
crisis
arbeidsmarkt
concurrentie
duurzaamheid
regelgeving
wetgeving
werk-privé
vrije tijd
verladers
berekenen
voorspelbaarheid
regelmaat
arbeidsuren
resultaat
gevolgen
overschrijden
problemen
rijtijd
Beschikbaarheidstijd
werktijd
voldoen
postiljon
postiljonsysteem
omkoppelen
afkoppelen
aankoppelen
koppelen
omkoppelsysteem
afkoppelsysteem
aankoppelsysteem
koppelsysteem
multimodaal
intermodaal
dubbel bemand
dubbele bemanning
voorladen
voorlaadsysteem
voorlaad- en lossysteem
ploegen
ploegensysteem
dag- en nacht ploeg
individueel rooster
rooster
cyclisch rooster
roosteren
welke innovatie
bepalen
kenmerken
jaarkilometrage
trajectsnelheid
eendaags
meerdaags
werkdag
delen wagen
tevredenheid
mening
werknemers
peilen
arbeidsomstandigheden
berekening
inschatting
winst
loon
productiviteit
kosten
opbrengsten
omzet
inzet wagen
implementatie
implementeren
invoeren
doorvoeren
testen
onderzoeken
pilootproject
pilot
testgroep
testproject